plusklas
juf Marieke

Plusklas


Techno+klas
Voor kinderen die wat extra uitdaging kunnen gebruiken is er op 6 oktober een “schooloverstijgend” techniek project gestart. Dit is de zogenaamde “Techno+klas”.
In de Techno+klas zitten leerlingen van de Sint Leonardus, OBS De Branding en CBS het Anker. Het is namelijk een samenwerkingsproject van deze drie scholen.
Op de donderdagmiddag zal er in het technieklokaal in het Bresgebouw onder leiding van twee gepensioneerde leerkrachten en een enthousiaste hulpouder: Elly Kempen, Daan Dijksma en Bianca Pijpers gewerkt worden aan uitdagende activiteiten op gebied van natuur en techniek . De lessen gaan uit van het principe van onderzoekend leren. De kinderen leren bijvoorbeeld om onderzoeksvragen over een bepaald onderwerp te formuleren om daarna een presentatie te kunnen geven van de gevonden antwoorden.
Ook doen we proefjes over bv. luchtdruk, water en proefjes met actie en reactie.
We gaan ook technieklessen doen, waarbij je iets moet maken of bouwen aan de hand van een handleiding of bouwtekening.
En 1x keer in de acht weken hebben we moeilijke spellen, waarbij de kinderen met hun groepje de spelregels dienen te lezen om het spel te kunnen spelen.
 
Buiten de grenzen Plusklassen
Naast deze plusklas, gaan er ook een klein aantal leerlingen naar Oostvoorne om naar een plusklas van ons bestuur Primo te gaan. Informatie over deze plusgroepen is te vinden op www.buitendegrenzen.nl.